Венеция, Италия.

Венеция, Италия.

Венеция, Италия.